Byte av hustak vid läckage. Eskilstuna Lagersberg Sörmland

Ett hustak i Lagersberg i närheten av Eskilstuna hade börjat läcka och var så illa åtgånget att det behövde bytas ut helt i Södermanland. Det handlade om en läcka som trängt hela vägen in till innertaket. Våra takläggare var därför tvungna att byta ut ett stort antal ruttna plankor, lägga ny underlagspapp samt måla om innertaket. Den yttre takbeläggningen, tegelpannor, var felfri så denna lades om. Takbyte på Frösundavägen i Eskilstuna.

Har taket börjat läcka i Sörmland? Är taket såpass nedgånget att det behöver renoveras eller bytas? Kontakta oss för att få en skräddarsydd, kostnadseffektiv lösning. Läs mer här.

Kontakta oss idag!






Bifoga gärna eventuella dokument, bilder eller ritningar

Offert? Klicka här